Otevřené digitální zdroje

Projekt
Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
Autor: Eva Karásková
Studenti se seznámí s obecnými ekonomickými pojmy, které budou používat v rámci studia především ekonomických předmětů a budou schopni je následně vysvětlit. Orientují se v problematice trhu, popíší křivky nabídky a poptávky, umí je graficky znázornit. Pochopí pojmy konkurence a hospodářská soutěž, vysvětlí tři základní ekonomické otázky a ekonomické systémy.
Jazyk: česky
ZDARMA