Otevřené digitální zdroje

Projekt
Oral hygiene
Autor: Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Zabývá se nástroji a pomůckami na čištění zubů jako jsou různé druhy zubních kartáčků, zubními pastami a jejich složením. Věnuje se metodám čištění a jejich popisem. Výukový materiál zahrnuje testové otázky, interaktivní cvičení a videa, která ukazují čištění zubů.
The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. It deals with tooth brushing tools and aids such as various types of toothbrushes, toothpastes and their composition. It deals with cleaning methods and their description. The educational material includes test questions, interactive exercises, and videos that show teeth brushing.
Jazyk: anglicky
ZDARMA