Otevřené digitální zdroje

Projekt
Základy makroekonomie
Autor: Ing. Šárka Cudziková
Uživatel digitálního zdroje (dále ODZ) rozvíjí základní ekonomické myšlení, vyhledává aktuální ekonomické informace a umí je používat. Seznámí se se základními pojmy. Student získá základní teoretické znalosti v oblasti makroekonomických ukazatelů, které mu umožní lépe posoudit stav národního hospodářství a směr jeho vývoje.
Jazyk: česky
ZDARMA