Otevřené digitální zdroje

Projekt
Kapitálové trhy a daňové systémy
Autor: Gabriela Kukalová
První část výukového materiálu je zaměřena na kapitálové trhy, které jsou vymezeny v rámci finančních trhů. Jsou zde podrobně specifikovány cenné papíry kapitálového trhu, zejména dluhopisy a akcie. Následně jsou uvedeny další instrumenty kapitálových trhů se zaměřením na kolektivní investování a finanční deriváty. V další části je charakterizován základní rámec a terminologie daňových systémů a správy daní se zaměřením na Českou republiku. Jsou zde uvedeny základy daňové teorie a konkrétní daňové prvky. Následně jsou podrobněji představeny jednotlivé druhy daní v rámci daňového systému v ČR. Každá daň je charakterizována prostřednictvím jednotlivých daňových prvků.
Jazyk: česky
ZDARMA