Otevřené digitální zdroje

Projekt
Management
Autor: Marek Vlček
Smyslem výuky managementu je pochopit charakter teorie fungování organizace, chování lidí v organizaci, principy motivování, utváření požadované kvalifikační struktury a vytvoření pracovních a sociálních předpokladů k výkonu jednotlivých profesí. Hlavním cílem modulu je pochopit důležitost řízení lidských zdrojů v rámci daného prostředí a potřeb organizace, naučit se prosazovat změny pro udržení konkurenceschopnosti firmy, hospodařit s časem a umět předávat znalosti a dovednosti mezi pracovníky. Řízení lidských zdrojů je naplňováno všemi manažerskými funkcemi: plánováním, organizováním, personalistikou, vedením a kontrolováním, vedoucími k posílení účinnosti a efektivity firemního managementu.
Jazyk: česky
ZDARMA