Otevřené digitální zdroje

Projekt
Projektové řízení
Autor: Ing. Petr Vašek
Vzdělávací materiál pro výuku odborného předmětu Projektové řízení je pojat jako stručný průvodce složitou problematikou s cílem přiblížení dané tématiky, základní orientace v ní a pochopení souvislostí a návazností nejen mezi jednotlivými projektovými cykly, ale i procesu podání projektové žádosti. Projektové řízení má své zákonitosti a postupy, které jsou společné, ať se jedná o projekt investiční či neinvestiční povahy realizovaný organizacemi ze soukromého či veřejného sektoru. Je potřebné, aby osoby připravující či realizující projekty, měli alespoň základní povědomí a znalosti této problematiky. Obsahem vzdělávacího materiálu jsou znalosti, metody, techniky a nástroje odpovídající požadavkům na kompetence projektového manažera.
Jazyk: česky
ZDARMA