Otevřené digitální zdroje

Projekt
Firemní komunikace
Autor: David Nespěšný
Do rukou se Vám dostává text, který by vám měl pomoci úspěšně projít kurzem komunikace a firemní komunikace. Tento text není v žádném případě vyčerpávající skriptum všech znalostí a poznatků. Spíše si klade za cíl zdůraznit nejdůležitější pasáže této problematiky. Celý kurz je koncipován jako kompilát teoretických poznatků, příkladů z praxe a návrhů postupů pro implementaci efektivní firemní komunikace, včetně zkušenosti autora z firemní sféry.
Jazyk: česky
ZDARMA