Otevřené digitální zdroje

Projekt
Zasílatelství v mezinárodním obchodě
Autor: Ing. Alena Bolková
Zasílatelství je odborná činnost, kdy zasílatel obstarává za úplatu přepravu věcí. Cílem tohoto modulu je seznámit studenta se zasílatelstvím a postavením zasílatele v mezinárodním obchodě a taktéž se závazkovými vztahy v zasílatelství. V nemalé míře se student taktéž seznámí s charakteristikou jednotlivých druhů přeprav.
Jazyk: česky
ZDARMA