Otevřené digitální zdroje

Projekt
Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
Autor: Michal Dorda, Jaromír Široký
Výukový text obsahuje dva tematické celky. První celek je věnován přehledu v oblasti technické základny, legislativy a používaných přepravních technologií při přepravě zboží v rámci železniční, silniční, vodní, letecké a kombinované přepravy. Druhý tematický celek je zaměřen na oblast informačních a databázových systémů. V textu jsotu dále popsány vybrané informační systémy používané v železniční a silniční dopravě, logistice a při skladování a identifikaci zboží a osob.
Jazyk: česky
ZDARMA