Otevřené digitální zdroje

Projekt
Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 64 – Management sportu
Autor: Ing. Jindřiška Vitvarová
Učební materiál slouží k osvojení odborných znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost používat odbornou terminologii v oblasti sportovního managementu a ústně i písemně komunikovat o těchto specifických tématech. Materiál bude využíván pro získání mezinárodně používané slovní zásoby v oboru Management sportu a její procvičení formou aktivních prvků. Uživatel bude samostatně pracovat s odborným textem a řešit úlohy k textu se vztahující. S použitím vhodných anglických termínů zvládne popsat obrázek k tématu. Procvičena bude taktéž správná výslovnost.
Jazyk: anglicky
ZDARMA