Otevřené digitální zdroje

Projekt
Histologie, Toxikologie
Autor: Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu histologických preparátů. Dále se zabývá popisem toxikologie, působením jedů v organismu a nakonec stručným popisem nejčastěji zneužívaných drog.
Das Lernmaterial richtet sich an Studenten von Hochschulen für medizinisches Personal und zwar an Labortechniker. Es beschreibt die Histologie und Toxikologie, die Eigenschaften dieser Felder, die Gewebearten und die Vorbereitung der histologischen Proben. Es befasst sich weiter mit Toxikologie, Giften und schließlich werden die am häufigsten missbrauchten Drogen kurz dargestellt.
Jazyk: německy
ZDARMA