Otevřené digitální zdroje

Projekt
Základy digitální techniky
Autor: Petr Ženčica
Cílem modulu základy digitální techniky a optoelektroniky je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti digitalizace signálu a jeho přenosu, vláknové techniky a optoelektroniky. Znalosti získané v tomto modulu jsou dále využívány ve vyšších ročnících v odborných modulech.
Jazyk: česky
ZDARMA