Otevřené digitální zdroje

Projekt
Chemie, Biochemie
Autor: Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce zdravotního laboranta. Zabývá se charakteristikou a popisem základních prvků, sloučenin a stavebních látek a procesů všech živých organizmů.
Das Lernmaterial richtet sich an Studenten von Hochschulen für medizinisches Personal, nämlich Labortechniker. Es beschreibt Chemie und Biochemie, die notwendige Werkzeuge für Studien- und Arbeitsprozesse und Aufgaben eines Labortechnikers sind. Es befasst sich auch mit Eigenschaften und Definitionen von Grundelementen und Verbindungen sowie mit Bausteinen und Prozessen aller lebenden Organismen.
Jazyk: německy
ZDARMA