Otevřené digitální zdroje

Projekt
Anatomie a fyziologie III
Autor: MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis struktur centrálního a periferního nervového systému, smyslových orgánů a ostatních smyslů, trávicí soustavy a kožní soustavy hospodářských zvířat. Text dále obsahuje základy neurofyziologie a fyziologie výše zmíněných orgánových soustav. Součástí textu jsou interaktivní testy k procvičování získaných znalostí.
Jazyk: česky
ZDARMA