Otevřené digitální zdroje

Projekt
Haematology, imunology
Autor: Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje hematologii a imunologii, charakteristiku oboru, složení a funkce krve, princip fungování imunity, ale také základní nemoci krve a nejběžnější krevní testy.
The study material is aimed at students of tertiary schools for medical staff, namely laboratory technicians. It describes haematology and immunology, characteristics of the field, composition and functions of the blood, the principle of immunity as well as basic blood diseases and the most common blood tests.
Jazyk: anglicky
ZDARMA