Otevřené digitální zdroje

Projekt
Mikrobiologie potravin I
Autor: Ing. Zdeňka Foltýnová
Mikrobiologie potravin I poskytuje studentům potřebné vědomosti v oblasti potravinářské mikrobiologie. Učivo obsahuje obecný přehled ze systematiky mikroorganismů. Dále pak popis vnitřních a vnějších vlivů prostředí na mikroorganismy a opatření proti nežádoucím mikroorganismům.
Jazyk: česky
ZDARMA