Otevřené digitální zdroje

Projekt
Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
Autor: Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky výroby elektrické energie. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti výroby elektrické energie, další kapitoly se pak podrobně věnují jednotlivým druhům elektráren. Nejprve jsou popsány tradiční zdroje, které vyrábějí převažující množství elektrické energie (tepelné a jaderné elektrárny). Značná část je též věnována obnovitelným zdrojům elektrické energie (voda, slunce, vítr, geotermální energie), protože se v posledním desetiletí řada zemí začíná orientovat právě tímto směrem. Publikace si neklade za cíl vyčerpávající a podrobné zmapování zmíněné tématiky, které by zabralo podstatně více místa.
Jazyk: česky
ZDARMA