Otevřené digitální zdroje

Projekt
Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
Autor: Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál popisuje stručně vzdělávací systém v České republice, rovněž i studium farmaceutických asistentů. Následující kapitoly se věnují úkolům, činnostem farmaceutických asistentů a profesní etice. V rámci komunikace se zákazníky jsou uváděny praktické příklady. Čtenáři zde najdou podrobné informace o receptech a příbalových letácích. Na závěr této části je v krátkosti představena úloha státní kontroly. Das Studienmaterial beschreibt kurz das Ausbildungssystem in der Tschechischen Republik, sowie das Studium von PTA. Die nächsten Kapitel widmen sich Aufgaben, Tätigkeiten der PTA und Berufsethik. Im Rahmen der Kundenkommunikation werden praktische Beispiele angegeben. Die Leser finden hier ausführliche Informationen zu Rezepten und zum Beipackzettel. Am Ende dieses Teiles wird die Staatsüberwachung kurz dargestellt.
Jazyk: německy
ZDARMA