Otevřené digitální zdroje

Projekt
Internet věcí ve výuce
Autor: Tomáš Vaněk, Pavel Bezpalec
Koncept Internetu věcí (IoT) je znám již delší čas. Tento výukový materiál seznamuje čtenáře s tímto konceptem a jeho využitím v průmyslových odvětvích. Objasňuje jednotlivé komponenty konceptu a ukazuje možnosti komunikace mezi nimi. Zmiňuje též možnosti ukládání dat v tzv. cloudech, které podrobuje detailní klasifikaci. Dále ukazuje využití platformy tzv. embedded počítačů jako nosného prvku služby v konceptu internetu věcí (IoT).
Jazyk: česky
ZDARMA