Otevřené digitální zdroje

Projekt
Pharmacology
Autor: Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je farmakologie a její historie, přehled a dělení léčiv. V jednotlivých kapitolách jsou pak popsány základní pojmy farmakologie a farmakokinetiky, homeopatie a nakonec výzkum a vývoj léčiv.
The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified pharmacy technician. Its topic is pharmacology and its history together with basic types of medication. In further chapters, it deals with basic terminology in pharmacology and pharmacokinetics, homeopathy and drug development.
Jazyk: anglicky
ZDARMA