Otevřené digitální zdroje

Projekt
Jak na citování (Bibliografické citace)
Autor: Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky citování. Obsahuje obecné zásady citování, metody citování (přímá citace a parafráze), popisuje prohřešky proti citační etice. Uvádí nejužívanější citační styly. Hlavní část je věnována struktuře bibliografických citací podle mezinárodní normy ISO 690. Jsou uvedeny příklady citací různých zdrojů (tištěných i elektronických) s komentářem.
Jazyk: česky
ZDARMA