Otevřené digitální zdroje

Projekt
Informace
Autor: Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení souvislostí pojmů: data, informace a znalosti. Vysvětluje význam, hodnotu a vlastnosti informací. Zabývá se klasifikací informací, základními operacemi s informacemi. Pozornost je věnována také informačnímu zahlcení a informační gramotnosti.
Jazyk: česky
ZDARMA