Otevřené digitální zdroje

Projekt
Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání
Autor: PhDr. Ilona Gruberová, Ph.D.
Materiál obsahuje základy medicínské terminologie latinské a řecké, a to v rozsahu určeném pro střední zdravotnické pracovníky. Mluvnický výklad je omezen na jevy používané v medicínském prostředí. Latinská, resp. řecká terminologie se zaměřuje na terminologii z oblasti anatomie, popř. patologie. Materiál je koncipován pro souběžný postup s předmětem anatomie (somatologie), který doplňuje.
Jazyk: česky
ZDARMA