Otevřené digitální zdroje

Projekt
Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
Autor: MVDr. Petra Kadlecová
Výukový materiál objasňuje základní význam a složení imunitního systému člověka včetně souvisejících pojmů. Postupně se věnuje jednotlivým složkám imunitního systému včetně jejich hlavních funkcí. Jako primární funkci pak popisuje imunitu, její složky a základní působení v organismu. V závěru se věnuje také hlavním patologickým stavům imunity a možnostem, jak imunitu ovlivnit.
Jazyk: česky
ZDARMA