Otevřené digitální zdroje

Projekt
Klinická biochemie
Autor: RNDr. Taťána Drechslerová
Učební text je určen pro výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant.
Učební text se zabývá metodami vyšetřování různých druhů biologického materiálu v laboratoři klinické biochemie.
Jednotlivé kapitoly učebního textu jsou zpravidla členěny na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část stručně vysvětluje nejdůležitější pojmy, význam jednotlivých analytů a popisuje interpretaci laboratorních výsledků. V praktické části se kapitoly zaměřují na princip dané analytické metody a zejména na pracovní postup stanovení příslušného analytu v biologickém materiálu. Součástí učebního textu jsou i kapitoly, které studenty seznamují se speciálními metodami vyšetřování biologického materiálu, jako například analýza močových konkrementů, vyšetření mozkomíšního moku nebo kapitola obsahující popis nejčastěji se vyskytujících močových kamenů a provedení jejich analýzy.
Jazyk: česky
ZDARMA