Otevřené digitální zdroje

Projekt
Imunolologie
Autor: MUDr. Jana Amlerová Ph.D.
Imunitu lze definovat jako sled dějů humorálního a buněčného charakteru zprostředkovávající schopnost organismu rozeznat cizorodé látky, například viry, bakterie, alergeny nebo i patologicky pozměněné vlastní buňky. Dochází k rozeznání jen jejich dílčích struktur označovaných termínem antigeny. Aktivují se tak imunitní mechanismy, jež vedou ke zpracování a eliminaci škodlivých nox nebo následné reparaci poškozené tkáně. Následující text obsahuje základní poznatky z oboru imunologie.
Jazyk: česky
ZDARMA