Otevřené digitální zdroje

Projekt
Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta
Autor: Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál, shrnující základní informace z oblasti alternativní výživy s cílem využít je při sestavování jídelních lístků a v nutričně dietologické praxi. Text je zaměřen na tři známé směry alternativního stravování: paleo stravu, veganství a raw stravu. Důraz je kladen na schopnost identifikace konkrétního stravovacího směru dle využitých surovin v jídelním lístku a na možnost využití netypických pokrmů a potravin v rámci tvorby pestrých stravovacích plánů. Nezbytným předpokladem k pochopení hlubších principů a metabolických aspektů alternativní výživy je předchozí studium z oblasti chemie a biochemie, fyziologie výživy a výživy člověka.
Jazyk: česky
ZDARMA