Otevřené digitální zdroje

Projekt
Nemoci a výživa 4. blok
Autor: Mgr. Soňa Galušková, Mgr. Petra Nováková, DiS.
Poslední část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje ontogenezi člověka od narození až po jeho zánik se stručnou charakteristikou jednotlivých období a specifickými onemocněními pro daná období. Vybraná onemocnění jsou vždy doplněna o léčebnou výživu a texty tak poskytují studentům ucelený přehled o dané problematice.
Jazyk: česky
ZDARMA