Otevřené digitální zdroje

Projekt
Výdejní činnost jako součást práce farmaceutického asistenta - sortiment zaměřený na ženy
Autor: Mgr. Tereza Zemánková
Výukový materiál poskytuje přehled a charakteristiku vybraných skupin sortimentu, které je schopen farmaceutický asistent nabídnout k řešení vaginálního dyskomfortu. Připojen je popis nejčastějších vulvovaginálních potíží a stručný souhrn informací poskytovaných v rámci dispenzačního minima. Pozornost je věnována také zdánlivě okrajovým kapitolám týkajícím se prevence otěhotnění a postkoitální antikoncepce.
Jazyk: česky
ZDARMA