Otevřené digitální zdroje

Projekt
Biochemie pro obor DFA
Autor: Mgr. Martina Valachová, Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Biochemie je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o stavbě živých organismů a biochemických dějích probíhajících v jejich těle. Jednotlivé kapitoly pojednávají o prvkovém a látkovém složení hmoty, o základních organických látkách, tedy sacharidech, lipidech, proteinech a nukleových kyselinách. U každé skupiny jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti látek, jejich funkce v organismu a jsou uvedeny konkrétní příklady. Významná část materiálu vysvětluje metabolické dráhy jednotlivých živin. Pozornost je věnována také roli vody a možnostem udržování acidobazické a iontové rovnováhy v rámci homeostázy.
Jazyk: česky
ZDARMA