Otevřené digitální zdroje

Projekt
Chemie II. díl
Autor: Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie II je materiál, který poskytuje základní informace o organické chemii. Bude sloužit jako studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V kapitolách je popsán předmět studia organické chemie, což jsou organické sloučeniny. Dále se materiál zabývá strukturou těchto látek, jejich názvoslovím a chemickými vlastnostmi. Podrobně jsou charakterizovány nejjednodušší organické látky, tzv. uhlovodíky, a látky od nich odvozené, tzv. deriváty uhlovodíků. Zvlášť je věnována pozornost makromolekulárním látkám.
Jazyk: česky
ZDARMA