Otevřené digitální zdroje

Projekt
Chemie I. díl
Autor: Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je popsána stavba atomu, včetně historického vývoje názorů. Dále je věnována pozornost chemické vazbě a periodické tabulce prvků. Významné kapitoly jsou zaměřeny na názvosloví anorganických sloučenin, chemické reakce a rovnice a chemické výpočty. V závěru materiálu jsou popsány vlastnosti nejvýznamnějších chemických prvků.
Jazyk: česky
ZDARMA