Otevřené digitální zdroje

Projekt
Farmakognozie – produkce léčivých rostlin
Autor: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Výukový materiál je zaměřen na vybrané kapitoly z farmakognozie, konkrétně na problematiku produkce léčivých rostlin a na nově zaváděné léčivé rostliny do farmaceutické praxe.
Jazyk: česky
ZDARMA