Otevřené digitální zdroje

Projekt
Nežádoucí účinky léčiv
Autor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o „nepříznivé” nežádoucí účinky (NÚ), které pro svoji závažnost mohou vést ke snížení dávek, popřípadě k ukončení léčby daným léčivem. Při předávkování léčivy se pak objevují účinky toxické.
Jazyk: česky
ZDARMA