Otevřené digitální zdroje

Projekt
Nursing Care in Individual Clinical Fields
Autor: Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaná všeobecná sestra. Jeho tématem je ošetřovatelství v jednotlivých klinických oborech. V úvodní kapitole popisuje krátce vybrané klinické obory. V dalších kapitolách se zabývá vybranými obory, jako je chirurgie, porodnictví, pediatrie nebo urgentní příjem.
The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified practical nurse. Its topic is nursing in individual clinical fields. In the introductory chapter it describes briefly the selected clinical fields. In the following chapters it describes surgical nursing, obstetrics, paediatrics or emergency nursing.
Jazyk: anglicky
ZDARMA