Otevřené digitální zdroje

Projekt
Genetika
Autor: Kateřina Haganová
Výukový materiál seznamuje studenty se základy genetiky, s jejími obory a s využitím genetických poznatků v medicíně.
Jazyk: česky
ZDARMA