Otevřené digitální zdroje

Projekt
Ošetřovatelská praxe
Autor: Petra Drábková
Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování ošetřovatelské péče, realizaci ošetřovatelského plánu a jeho zhodnocení), tak souhrn medicínské anamnézy, diagnostiky a terapie u zvoleného klienta.
V České republice je ošetřovatelská péče organizována formou ošetřovatelského procesu, přičemž způsob a zpracování ošetřovatelské dokumentace není v jednotlivých zdravotnických zařízeních jednotný. Tento výukový materiál nám pomůže orientovat se v základních modelech posouzení u dospělých klientů dle Marjory Gordonové, avšak pro zjišťování a uspokojování potřeb dítěte je vhodnější model Virginie Hendersonové. Používanější ve zdravotnických zařízeních je model M. Gordonové.
Jazyk: česky
ZDARMA