Otevřené digitální zdroje

Projekt
Výzkum v ošetřovatelství
Autor: Soňa Bocková, Alena Konvičná
Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí základům kritického myšlení, které lze v rámci metodiky výzkumu aplikovat. Popíše jednotlivé kroky a harmonogram přípravy samotného procesu výzkumu. Dále pomůže orientovat se v základních termínech a oblastech praxe založené na důkazech. Naučí formulovat samotnou klinickou otázku a pomůže vyhledávat validní a relevantní zdroje v elektronických databázích.
Jazyk: česky
ZDARMA