Otevřené digitální zdroje

Projekt
Sociologie
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová
Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné pro rozvoj kritického myšlení a uvažování. Pochopení sociálních vztahů ve skupině, patologických jevů naučí studenty komunikovat s jednotlivcem i se skupinou a adekvátně řešit problémové situace. Student je motivován vyhledávat sociologická témata týkající se kultury a společnosti, sociální stratifikace, stárnutí společnosti, sociálního vlivu na zdraví a nemoc, má prostor interpretovat výsledky sociologického výzkumu s možností jejich využití v profesní praxi.
Jazyk: česky
ZDARMA