Otevřené digitální zdroje

Projekt
Kompletní monitoring nemocného na JIP I.
Autor: Mgr. Gabriela Trejtnarová
Proč právě monitorování nemocného na jednotce intenzivní péče určené pro všeobecné sestry? Odpověď je jednoznačná, i všeobecná sestra pracující na standardním oddělení musí mít přehled o monitorování nemocného, kterého přijímá do péče. To se promítá i do základního kurikula vzdělávání. Tato kapitola objasní základní terminologii používanou ve specializované péči v oblasti deficitu vědomí, kardiovaskulárních funkcí a dýchání. Slovo monitorace, v latině „monitore“, má význam varovati. V 21. století využíváme hlavně nejrůznější senzory, které nám vyhodnocují moderní monitory, respektive počítače. Citlivé přístroje mají tři základní úkoly: změřit požadovanou hodnotu, zobrazit a zaznamenat naměřený údaj a obrazově a zvukově oznámit neboli signalizovat patologickou hodnotu. I přes velmi sofistikované metody víme, že nezastupitelnou roli hraje lidský faktor. Jenom erudovaný personál je schopný správně nastavit horní a dolní hranici alarmu individuálně podle stavu nemocného. Je odborně připravený rozlišit skutečný problém od technické chyby. Tento krátký průvodce základním monitorováním je náhled do intenzivní péče, který je doplněný o fotografie a video.
Jazyk: česky
ZDARMA