Otevřené digitální zdroje

Projekt
Edukace v ošetřovatelství
Autor: Anna Šťastná
Tento výukový materiál slouží převážně studentům zdravotnických oborů. Konkrétně se zaměřuje na problematiku edukace v ošetřovatelském procesu.
Odborný text obsahuje základy edukačního procesu, vymezení základních pojmů, výukové cíle, didaktické zásady, návrhy edukačních karet pro záznam reálné edukace klienta ve zdravotnictví.
Jazyk: česky
ZDARMA