Otevřené digitální zdroje

Projekt
Nursing Profession
Autor: Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o ošetřovatelském povolání, požadavcích pro jednotlivé zdravotnické pozice i základních povinnostech sestry. Dále pak informuje o historii ošetřovatelství a některých ošetřovatelských modelech.
The study material is made for higher medical school students aiming for the nursing profession. It provides information concerning the nursing profession and particular nursing ranks, study requirements as well as the job duties of a qualified nurse. Furthermore it includes information about history of nursing and some of the nursing care models.
Jazyk: anglicky
ZDARMA