Otevřené digitální zdroje

Projekt
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Autor: Radka Felzmannova, PhDr.
Výukový materiál (ODZ) seznamuje studenta s medicínskou a obecnou problematikou psychiatrické péče, důraz je kladen na oblast ošetřovatelskou a ošetřovatelský proces u klientů s duševní poruchou. Informuje o pohledu na psychické onemocnění v jednotlivých historických obdobích, o etických problémech v psychiatrii, organizaci psychiatrických služeb v ČR, diagnostice a léčbě duševních poruch. Pozornost je věnována vlivu náročných životních situací na duševní zdraví člověka, včetně strategií zvládání stresu. Podrobně představuje ošetřovatelské intervence u nemocných s duševní poruchou a specifika ošetřovatelské péče na psychiatrii.
Jazyk: česky
ZDARMA