Otevřené digitální zdroje

Projekt
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Autor: Vojtová Markéta a Petra Plašilová
Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části oboru Ošetřovatelství v chirurgických oborech jsou mimo téma všeobecné chirurgie zejména témata speciální chirurgie. Proto se s péčí o takové pacienty setkají studenti pouze na specializovaných pracovištích. Záměrem odborných textů je tedy přiblížit specifickou problematiku chirurgie všem. Jednotlivé kapitoly prezentují studentům problematiku transplantací ledvin, abdominální katastrofu a metodu léčby „open abdomen“, kraniotrauma a problematiku zevních fixátorů při léčbě zlomenin. Součástí výukového materiálu je obrazová dokumentace. Na přiložených videích je možné shlédnout péči o zevní fixátor, na druhém videu jsou prezentovány obecné často se vyskytující chyby během převazu chirurgických ran. Nedílnou součástí je ošetřovatelská péče o pacienty s výše uvedenými lékařskými diagnózami a nastínění možných prioritních ošetřovatelských diagnóz.
Jazyk: česky
ZDARMA