Otevřené digitální zdroje

Projekt
Health Care Facilities
Autor: Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá různými druhy zdravotnických zařízení v České republice. Detailněji je popsána nemocnice, její typy, oddělení a vybavení. Samostatná kapitola je věnována zdravotnickému personálu. Část týkající se nemocničního příjmu se věnuje anamnéze a vyšetření. Poslední kapitola uvádí různé druhy léčby.
The study material deals with various types of health care facilities in the Czech Republic. A hospital is discusses in detail, mainly its types, departments and equipment. A separate chapter is concerned with healthcare workers. The chapter describing a hospital admission includes taking a history and a physical examination of a patient. The last chapter lists various kinds of treatment.
Jazyk: anglicky
ZDARMA