Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 119
Jazyk: česky
Edukace v ošetřovatelství
Anna Šťastná
Tento výukový materiál slouží převážně studentům zdravotnických oborů. Konkrétně se zaměřuje na problematiku edukace v ošetřovatelském procesu. Odborný text obsahuje základy edukačního procesu, vymezení základních…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 129
Jazyk: česky
Sociologie
Mgr. Jaroslava Knapová
Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné…
ZDARMA