Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 132
Jazyk: česky
Patologie
Anna Zgarbová
Výukový materiál seznámí se základní terminologií, strukturou patofyziologických změn v organismu a pochodů v jednotlivých systémech. Slouží jako bazální vstupní vědomostní materiál k dalším…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 133
Jazyk: česky
Výchova ke zdraví pro obor DVS
Mgr. Renata Křížová
Publikace, která se vám dostává do rukou, ukazuje na různé oblasti výchovy ke zdraví. Stává se základnou pro další navazující předměty. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 134
Jazyk: česky
Výzkum v ošetřovatelství
Soňa Bocková, Alena Konvičná
Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 137
Jazyk: česky
Ošetřovatelská praxe
Petra Drábková
Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 138
Jazyk: česky
Biofyzika
Mgr. Vladislav Válek
Výukový materiál seznamuje studenty se základy biofyziky a s jejím využitím v lékařské a medicínské oblasti.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 139
Jazyk: česky
Genetika
Kateřina Haganová
Výukový materiál seznamuje studenty se základy genetiky, s jejími obory a s využitím genetických poznatků v medicíně.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 485
Jazyk: česky
Multikulturní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Změny v národnostní, kulturní a etnické struktuře populace kladou vysoké nároky na členy ošetřovatelského týmu. Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče vyžaduje od zdravotníků nejen znalosti základních pojmů,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 486
Jazyk: česky
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Jaroslava Knapová
Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 497
Jazyk: česky
Filozofie v ošetřovatelství
Mgr. Monika Roučová
Studijní materiál je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 499
Jazyk: česky
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Mgr. Jaroslava Knapová.
Teoretické poznatky tohoto předmětu umožňují pochopit holistické teorie a klasifikaci potřeb člověka ve zdraví a nemoci. Ošetřovatelský proces je dle platné legislativy základní metodou pro ošetřování…
ZDARMA