Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 98
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 99
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
Blanka Svatoňová, Světlana Lisová
Ošetřovatelský proces u nemocných s karcinomem prsu je zaměřený na komplexní ošetřovatelskou péči, která se dělí na předoperační a pooperační období. Jako příklad náročnosti péče je použita kazuistika, na…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 102
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Vojtová Markéta a Petra Plašilová
Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 105
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
Mgr. Radka Dzubová
Předložený výukový materiál zpracovává vybrané oblasti chirurgických témat, která jsou základem a výstupem pro další studium speciální části předmětů zaměřených na chirurgické řešení jednotlivých onemocnění.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 106
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
Blanka Kadeřávková, Jana Staňurová
Výukový materiál je uspořádán do dvou nezávislých oddílů. Seznámí studenty se základními poznatky z dětské ortopedie a dětské hematologie. Kapitola věnující se vybraným problémům z dětské ortopedie se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 500
Jazyk: česky
Stomie
Jaroslava Knapová.
Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 498
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech II.
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybrané kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů Ošetřovatelská péče v…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 502
Jazyk: česky
Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Jaroslava Knapová.
Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která budou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 530
Jazyk: česky
Transplantologie v ČR
Mgr. Eliška Čagánková
Žáci se seznámí se základními informacemi o transplantologii. V úvodu je obecný popis transplantací, které se provádí v ČR. Z toho důvodu, že se nejvíce transplantují ledviny, tak větší část práce je…
ZDARMA