Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 191
Jazyk: česky
Kombinované korunky
Bc. Martina Bazalová, Bc. Jana Majerová, Bc.…
Výukový materiál předkládá ucelené informace o konkrétních druzích korunkových náhrad. Čtenář má možnost se seznámit pracovním postupem jednotlivých náhrad, s použitými materiály, s indikací,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 196
Jazyk: česky
Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
MVDr. Petra Kadlecová
Výukový materiál objasňuje základní význam a složení imunitního systému člověka včetně souvisejících pojmů. Postupně se věnuje jednotlivým složkám imunitního systému včetně jejich hlavních funkcí. Jako primární…
ZDARMA