Otevřené digitální zdroje

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 143
Jazyk: česky
Nežádoucí účinky léčiv
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 144
Jazyk: česky
Farmakologie
PharmDr. Lenka Láníčková
Farmakologie jako základní vědní disciplína oboru diplomovaný farmaceutický asistent.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 145
Jazyk: česky
Farmakognozie – produkce léčivých rostlin
PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Výukový materiál je zaměřen na vybrané kapitoly z farmakognozie, konkrétně na problematiku produkce léčivých rostlin a na nově zaváděné léčivé rostliny do farmaceutické praxe.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 148
Jazyk: česky
Chemie I. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 150
Jazyk: česky
Chemie II. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie II je materiál, který poskytuje základní informace o organické chemii. Bude sloužit jako studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V kapitolách je popsán předmět studia organické chemie,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 152
Jazyk: česky
Biochemie pro obor DFA
Mgr. Martina Valachová, Mgr. Markéta Večeřová,…
Biochemie je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o stavbě živých organismů a biochemických dějích probíhajících v jejich těle. Jednotlivé…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 155
Jazyk: česky
Chemie léčiv
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie léčiv je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o hlavních skupinách léčiv a jejich chemické struktuře. V jednotlivých kapitolách jsou…
ZDARMA